Gruppe 1 patienter  
Konsultation og telefonkonsultation Gratis
Gruppe 2 patienter  
Telefonkonsultation kr. 125,-
Konsultation i klinikken.
Herudover opkræves honorar for en række tillægsydelser, så som blodprøvetagning, EKG, laboratorieundersøgelser, operative indgreb, mv.
kr. 350,-
Privatpatienter, dvs. uden tilknytning til den danske sygesikring  
Telefonkonsultation kr. 250,-
Konsultation i klinikken Herudover opkræves honorar for en række tillægsydelser, så som blodprøvetagning, EKG, laboratorieundersøgelser, operative indgreb, nålepenge v. akupunktur mm. kr. 500,-
Attester  
Sygesikringen betaler ikke for udfærdigelse af attester. En del attester er momsbelagte. I nedenstående priser for de almindeligeste attester er evt. moms inkluderet  
Sygemelding mulighedsattest kr. 500,-
Sygemelding frihåndsattest kr. 500,-
Motorattest kr. 625,-
Div. attester efter medgået tid kr. 500,- pr. påbegyndt kvarter
   
Rejseafbud kr. 513,-
Vaccination  
Profylaktiske børnevaccinationer (betales af sygesikringen) Gratis
Vaccination mod stivkrampe og difteri Gratis
Influenzavaccination til personer over 65 år Gratis
Øvrige vaccinationer, som ikke betales af sygesikringen  
Rejsevaccination (rådgivning, recept, vaccination, rejseapotek) kr. 250,-
Familievaccination(2 forældre + børn under 18 år) kr. 500,-
Influenzavaccination kr. 200,-

 

For forsikringsattester uden prisaftale med Lægeforeningen er honoraret DKK 500 per påbegyndt kvarter.